Menu Zamknij

Wykorzystanie technologii chmury w medycynie

W ostatnich latach coraz popularniejsza staje się chmura obliczeniowa, która pozwala na łatwe tworzenie aplikacji w korzystnym dla klienta, jak i autora modelu SaaS (Software as a service – w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, w którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet).

Technologia chmury w medycynie
Technologia chmury w medycynie

Czym jest chmura obliczeniowa?

W największym uproszczeniu możemy ją traktować jako swego rodzaju „czarną skrzynkę”, do której podłączamy się przez zdalne połączenie internetowe, chcąc korzystać z określonych usług, ponosząc jedynie opłaty subskrypcyjne. Jako użytkowników nie interesuje nas wewnętrzna struktura czy wydajność infrastruktury. To wszystko zapewnia nam usługodawca.

Nie ma tutaj konieczności ponoszenia kosztów rozwoju infrastruktury czy jednorazowego zakupu licencji na rok lub dłuższy okres. Umożliwia to korzystanie z najnowszych rozwiązań technologicznych bez wydawania dużych pieniędzy.

Dużą zaletą rozwiązań w technologii cloud jest możliwość łatwego współdzielenia dokumentów i projektów pomiędzy pracownikami na całym świecie. Bez problemu możemy nadawać i odbierać im uprawnienia do wglądu, tworzenia czy modyfikacji plików. Zwiększa się w ten sposób kontrola nad przetwarzaniem danych, zarazem podnosi poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Technologia cloud computing w służbie medycynie

Łatwy dostęp z różnych urządzeń w dowolnej lokalizacji objętej zasięgiem internetu i brak konieczności przechowywania danych oraz wykonywania obliczeń na własnym sprzęcie to niejedyne zalety, jakie niesie za sobą chmura obliczeniowa. Jakie zalety ma technologia cloud computing stosowana w medycynie? Jak jest wykorzystywana?

  • Rozwiązania chmurowe znacząco ułatwiają archiwizowanie oraz udostępnianie dokumentacji medycznej podmiotom, które muszą z niej korzystać każdego dnia.
  • Pozwala na prowadzenie międzynarodowych programów badawczych naukowcom, którzy nie mają możliwości użytkowania komputerów o wystarczającej wydajności. Mogą oni przeprowadzać skomplikowane operacje na infrastrukturze znajdującej się tysiące kilometrów od nich.
  • Służba zdrowia może zaoszczędzić spore ilości pieniędzy, dzięki korzystaniu z oprogramowania i mocy obliczeniowej tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Rozwiązania cloud umożliwiają płacenie za zasoby wówczas, gdy rzeczywiście są użytkowane.
  • Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii lekarze z całego świata mogą w czasie rzeczywistym wymieniać się informacjami na temat aktualnych problemów i ich rozwiązań, co pozwala skuteczniej walczyć z pojawiającymi się epidemiami i nieznanymi dotąd zagrożeniami zdrowia publicznego.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych wymiernie przekłada się na lepszą współpracę pomiędzy placówkami medycznymi na całej kuli ziemskiej. Jednocześnie pozwala obniżyć koszty i daje szansę na lepszą ochronę przed chorobami tam, gdzie dostęp do wydajnego sprzętu jest utrudniony.

Czy technologie chmurowe zrewolucjonizują medycynę?

Nie ulega wątpliwości, że technologie chmurowe zrewolucjonizują medycynę. Możliwość współdzielenia istotnych danych na temat leczenia pacjentów na całym świecie to jedna z głównych zalet tych rozwiązań. Pozwoli to znacząco polepszyć diagnostykę oraz metody leczenia.