Menu Zamknij

Comodo wprowadziło aktualizację platformy ITarian oraz konsoli EM

Aktualizacja Comodo 17.12.2020 r.

comodo-aktualizacja-17-12-2020
comodo-aktualizacja-17-12-2020

Endpoint Manager Core

Nowe funkcje

Wsparcie dla Red Hat Enterprise Linux Server 8.х x64 (z GUI)
Endpoint Manager obecnie w pełni obsługuje urządzenia z systemem operacyjnym Red Hat Enterprise Linux Server 8.x64 (z interfejsem graficznym). Dla tej dystrybucji Unixowej będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji programu ITarian Communication Client i Comodo Client Security.

Wake-on-LAN
Dzięki tej funkcji, będziesz mógł uruchomić swoje punkty końcowe zdalnie, bezpośrednio z konsoli Endpoint Manager.

Addition of Profile(s) applied on Endpoints on Device List CSV Export
Wszystkie profile, które są powiązane z punktami końcowymi, zostaną wymienione jako osobna kolumna w Eksporcie listy urządzeń CSV.

Addition of Group Information of Endpoints on Device List CSV Export
Wszystkie grupy, do których należą punkty końcowe, zostaną wymienione jako osobna kolumna na liście urządzeń CSV Export.

Access Scope Management Improvements for Multiple Roles
Od tej chwili użytkownicy będą mieli wszystkie uprawnienia nadane na zakresach dostępu po przypisaniu ich do wielu ról.

Bezpieczeństwo

Nowe funkcje

“Follow the link to see details” in “New Infection Detected!” alert should lead to Current Malware List filtered by device name.
Celem tej funkcji jest możliwość przekierowania na odfiltrowaną stronę „Device List” i przeglądania tylko tych urządzeń, których to dotyczy. Po uruchomieniu tej funkcji, użytkownicy będą mogli kliknąć na hiperłącze „Podążaj za linkiem, aby zobaczyć szczegóły” i przeglądać odfiltrowaną siatkę „Lista urządzeń” według powiązanych urządzeń.

Data Loss Prevention

Status Column for invalid DLP Rules
Celem tej funkcji jest umożliwienie przeglądu stanu zasad DLP. Po zakończeniu korzystania z tej funkcji użytkownicy będą mogli dowiedzieć się, że zasady DLP są ważne lub nieważne i uzyskać oczekiwane rezultaty.

Zarządzanie aktualizacjami

Ulepszenia

Updates on CVE Lists to Cover Vulnerabilities after 2020.
Aktualizacje list CVE w celu uwzględnienia podatności po 2020 r.

Raportowanie

Improvement of Executive Summary Report
Celem tej funkcji jest posiadanie ulepszonej wersji raportu podsumowującego, po którym użytkownicy będą mogli zobaczyć bardziej szczegółowe informacje.

Portal

Nowe funkcje

Changes on Automatic Forum Registration for MSP Accounts
Od tej pory nowo zarejestrowani MSP będą otrzymywać pocztą elektroniczną weryfikację i zestaw haseł do automatycznej rejestracji na forum.

Bądź zawsze na bieżąco z COMODO Cybersecurity: https://comodo.zabezpieczenia.it/

Obejrzyj Comodo ITSM – Aktualizacja z dnia 17.12.2020

Masz pytania?

tel. Office: +48 59 300 32 03
tel. Technical Support: +48 603-344-390
tel. Customer Support: +48 59 300 32 01
fax: +48 59 300 32 04
email: biuro(at)technet-media.pl
Poniedziałek-Piątek 09:00-17:00