Menu Zamknij

Google wdraża udoskonalenia danych dotyczących stanu indeksu

Pomaganie ludziom zrozumieć, w jaki sposób Google przeszukuje i indeksuje ich witryny, było jednym z głównych celów Search Console od samego początku. Wraz z uruchomieniem nowej Search Console wprowadzono również raport – Stan w indeksie, który z założenia miał pokazywać stan indeksowania adresów URL, które Google odwiedził lub próbował odwiedzić w Twojej usłudze. W praktyce różnie z tym bywało.

Google Search Console Tool
Google Search Console Tool

cyt.:”W oparciu o opinie, które otrzymaliśmy od społeczności, dzisiaj wprowadzamy znaczące ulepszenia w tym raporcie, abyś był lepiej poinformowany o problemach, które mogą uniemożliwić Google pobieranie i indeksowanie Twoich stron. Zmiana ma na celu zapewnienie dokładniejszego stanu istniejących problemów, co powinno pomóc w łatwiejszym ich rozwiązaniu.”

Lista wprowadzonych zmian obejmuje:

– Usunięcie ogólnego typu problemu „anomalia indeksowania” – wszystkie błędy indeksowania powinny być teraz przypisane do problemu o dokładniejszym rozwiązaniu.

– Strony, które zostały przesłane, ale zostały zablokowane przez plik robots.txt i zaindeksowane, są teraz zgłaszane jako „zindeksowane, ale zablokowane” (ostrzeżenie) zamiast „przesłane, ale zablokowane” (błąd).

– Dodanie nowego ostrzeżenia: „zindeksowano bez treści” (ostrzeżenie).

– Raportowanie pozornego błędu 404 jest teraz dokładniejsze.

Powyższe zmiany są teraz odzwierciedlone w raporcie o stanie indeksu, więc możesz zobaczyć nowe typy problemów lub zmiany w liczbie problemów.

https://developers.google.com/search/blog/2021/01/index-coverage-data-improvements