TECHNET MEDIA jako marka wydawnicza informuje:

Prawa autorskie

Wszystkie znajdujące się na stronach wydawanych przez TECHNET MEDIA teksty, grafiki, animacje, utwory muzyczne, dźwięki i inne materiały podlegają przepisom prawa autorskiego i innym przepisom własności intelektualnej o ile jest inaczej materiały takie podlegają odrębnemu oznaczeniu.

Materiały te nie mogą być kopiowane do użytku komercyjnego ani do rozpowszechniania. Nie można ich również zmieniać ani przekazywać innym stronom, bez naszej wyraźnej zgody.

Strony internetowe

TECHNET MEDIA jest wydawcą stron i portali internetowych: