Menu Zamknij

Definicja Machine Learning

Machine Learning, znane również jako samouczenie się maszyn jest to dziedzina nauk zajmująca się badaniem sztucznej inteligencji (SI).

Należy do nauk wielodziedzinowych z większym naciskiem na informatykę, robotykę oraz statystykę. Jej celem jest doskonalenie systemu za pomocą danych poprzez praktyczne zastosowania. Dotyczy to oprogramowań zwłaszcza w przemyśle oraz innowacyjnych technologiach. Cała dziedzina została stworzona, aby zwiększyć wydajność, efektywność oraz redukcję kosztów.

Samouczenie się maszyn i sztuczna inteligencja

Herbert Simon (1983)

„Uczenie się oznacza zmiany w systemie, które mają charakter adaptacyjny w tym sensie, że pozwalają systemowi wykonać za następnym razem takie samo zadanie lub zadania podobne bardziej efektywnie.”

Ryszard Michalski (1986)

„Uczenie się to konstruowanie i zmiana reprezentacji doświadczanych faktów. W ocenie konstruowania reprezentacji bierze się pod uwagę: wiarygodność – określa stopień w jakim reprezentacji odpowiada rzeczywistości, efektywność – charakteryzuje przydatność reprezentacji do osiągania danego celu, poziom abstrakcji – odpowiada zakresowi szczegółowości i precyzji pojęć używanych w reprezentacji; określa on tzw. moc opisową reprezentacji. Reprezentacja jest rozumiana jako np. opisy symboliczne, algorytmy, modele symulacyjne, plany, obrazy.”

Donald Michie (1991)

„System uczący się wykorzystuje zewnętrzne dane empiryczne w celu tworzenia i aktualizacji podstaw dla udoskonalonego działania na podobnych danych w przyszłości oraz wyrażania tych podstaw w zrozumiałej i symbolicznej postaci.”

Pierwszym przykładem Machine Learning (samouczenia się maszyn) jest projekt Arthura Samueala- pracownika z firmy IBM, który w roku 1952 opracował program do szkolenia osób, grających w szachy. Był to tak innowacyjny pomysł, że wzbudzał podziw u większości ludzi. Już teraz jesteśmy określić, że firma działająca również teraz pod nazwą IBM (International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue) prowadzi usługi konsultingowe (doradztwo- dziedzina zarządzania zajmująca się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym, najczęściej dużym organizacjom) oraz informatyczne. IBM zajmuje się systemami komputerowymi, systemami sieciowymi, pamięcią masową etc.

Następnym przykładem, o którym warto wspomnieć jest system ekspercki Dendral, który powstał na Uniwersytecie Stanforda w 1965 roku. Było to odkrycie, które ułatwiło życie chemikom. System identyfikował molekuły związków chemicznych, które dotychczas nie były znane naukowcom. Dendral wprowadził wiele dobra w życiu osób zajmujących się ogromną dziedziną chemii. Obowiązkowo trzeba również wspomnieć, że wyniki badań otrzymane dzięki systemowi temu programowi były pierwszym w historii odkryciem dokonanym przez komputer, które zostały opublikowane w prasie specjalistycznej.

Zastosowania praktyczne

Machine Learning ciągle się rozwija. Jest to dziedzina, która nie przestanie interesować młodego pokolenia, więc wciąż będzie na topie. Ciągle znajdujemy nowe zastosowania, np.”

 • automatyczne tłumaczenie,
 • dyktowanie komputerowi, np. w urządzeniach Apple mamy do czynienia z tzw. Siri, który ułatwia nam poszukiwanie danych zawartości w naszym Iphonie jak i w sieci; w programie Youtube wyszukiwarka, której można dyktować,
 • interaktywne biura obsługi,
 • kierowanie pojazdem (ALVINN, samochody autonomiczne),
 • automatyzacja systemów produkcji i wydobycia,
 • rozpoznawanie chorób na podstawie symptomów,
 • rozpoznawanie pisma na podstawie przykładów,
 • rozpoznawanie wzorców (pattern recognition),
 • przewidywanie trendów finansowych lub ekonomicznych (np. cen mieszkań),
 • systemy rekomendacji (np. Spotify lub Filmweb),
 • zabezpieczanie przed oszustwami w transakcjach finasowych (fraud detecion),
 • odnajdowanie drogi w nieznanym środowisku. etc.

Programy wykorzystujące Machine Learning:

 • Facebook- umożliwia ludziom zawieranie ludziom znajomości, wyszukiwanie ich po nazwiskach, wspólnych znajomych,
 • Spotify oraz Filmweb- rekomendacje,
 • Netflix- udostępnianie filmów legalnie,
 • Feed.

Machine Learning wprowadziło w nasze życie bardzo dużo zmian, co poskutkowało większymi osiągnięciami w dziedzinach, np. nauk.

Platformy do Machine Learning:

 • Amazon- pomaga deweloperom w tworzeniu aplikacji,
 • Microsoft Azure- udostępnia zaawansowanie funkcje analizy chmurkowej,
 • iCloud,
 • Google,
 • itp.