Menu Zamknij

Oświadczenie producenta NOVITUS w sprawie akcji serwisowej drukarek Delio

Zarząd COMP SA wydał oświadczenie w sprawie przebiegu akcji serwisowej drukarek Delio oraz przyjętej procedury naprawczej.

Akcja serwisowa NOVITUS DELIO
Akcja serwisowa NOVITUS DELIO

Treść oświadczenia

W związku z awarią drukarek fiskalnych typu Delio, niniejszym, Zarząd COMP S.A. oświadcza, iż zwołał sztab kryzysowy celem zdiagnozowania awarii oraz zbadania możliwości jej usunięcia i, na podstawie ustaleń tego sztabu, oświadcza, że drukarki te wyprodukowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

W oparciu o te przepisy, producent, jako podmiot wprowadzający do obrotu poszczególne typy drukarek Delio, uzyskał decyzje homologacyjne. Awaria drukarek wystąpiła w zakresie pracy zegara wskazującego datę i czas, który stanowi element drukarki.

Błąd zegara spowodował blokadę uniemożliwiającą drukowanie paragonów z właściwą datą. Wszystkie naprawy odbywają się zgodnie z zasadami sztuki i jak najlepszą wiedzą producenta oraz zgodnie z przepisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 w sprawie kas rejestrujących.

Naprawy wykonywane są w oparciu o części dostarczane przez producenta. Drukarki po naprawie spełniają wszelkie wymagane funkcje, kryteria i warunki techniczne określone w decyzjach homologacyjnych i w związku z powyższym nie wymagają ponownej certyfikacji.

W imieniu Zarządu COMP SA podpisali: Jarosław Grzegorz Wilk oraz Krzysztof Morawski.

Opis incydentu

W dniu 1 stycznia 2020 w drukarkach DELIO wystąpił „błąd zegara” blokujący możliwość wystawienia paragonów z właściwą datą. Błąd został już zlokalizowany i określono sposób jego naprawy. Niestety niemożliwe jest dokonanie naprawy u Klienta i konieczna jest interwencja serwisu producenta.

PROCEDURA AKCJI SERWISOWEJ

Novitus uruchomił specjalną akcję serwisową, a Oddziały Serwisu Novitus w całej Polsce pracują bez przerwy nad usuwaniem usterek i maksymalnym przyspieszeniem wszystkich napraw. Naprawa jest możliwa wyłącznie w serwisie i nie można jej wykonać zdalnie. Drukarki z usterką należy dostarczyć do Partnera Novitus opiekującego się urządzeniem, który zajmie się obsługą naprawy. Dane kontaktowe serwisu znajdują się w książce serwisowej drukarki na pierwszej stronie.

PRZEWIDYWANY CZAS i KOSZT NAPRAWY

Wszystkie koszty naprawy ponosi Novitus.

Sam proces naprawy nie jest długotrwały, jednak ze względu na dużą ilość urządzeń, prawdopodobnie dojdzie do kolejkowania zleceń, dlatego trudno wskazać precyzyjny termin wykonania każdej naprawy. Serwisy Novitus oraz Partnerów Serwisowych pracują obecnie bez przerwy, aby zminimalizować czas oczekiwania.

Szanowni Państwo, w ciągu 25 lat historii Novitus wprowadziliśmy na rynek ponad milion urządzeń fiskalnych i jest to pierwsza tego typu awaria. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości problemu, jest nam bardzo przykro. Bardzo przepraszamy i robimy wszystko, aby zminimalizować negatywne skutki awarii dla wszystkich przedsiębiorców korzystających z urządzeń Delio.

https://www.novitus.pl/pl/aktualnosci/oswiadczenie-producenta-akcja-serwisowa-drukarek-delio.html