Menu Zamknij

Microsoft Outlook ulega awarii na całym świecie z błędem 0xc0000005

Microsoft Outlook natychmiast ulega awarii na całym świecie, gdy użytkownicy uruchamiają aplikację, a błędy 0xc0000005 są wyświetlane w Podglądzie zdarzeń systemu Windows.

Te awarie zaczęły się pojawiać około godziny 13.00 15 lipca 2020 roku.

Outlook
Outlook

Użytkownicy, którzy sprawdzili swoje dzienniki zdarzeń aplikacji, zobaczą dziennik błędów informujący o awarii programu OUTLOOK.EXE z kodem wyjątku 0xc0000005.

W komunikacie o stanie incydentu w Centrum administracyjnym Microsoft 365 zatytułowanym „EX218604: Użytkownicy mający problemy z połączeniem z programem Outlook oraz jego zawieszeniem w systemie. Microsoft sugeruje użytkownikom korzystanie z klientów internetowych i mobilnych do czasu rozwiązania problemu.

„Sprawdzamy, czy przyczyną tego problemu może być niedawno wdrożona aktualizacja. Aby obejść ten problem, użytkownicy mogą korzystać z programu Outlook w Internecie lub swoich klientów mobilnych. Dodatkowe informacje można znaleźć w centrum administracyjnym pod EX218604 i OL218603.”

Jak naprawić awarie Microsoft Outlook

Jeśli program Microsoft Outlook ulega awarii, możesz rozwiązać ten problem, uruchamiając program Microsoft Outlook w trybie awaryjnym lub przywracając poprzednią wersję programu Microsoft Outlook.

Metoda 1: Cofnij pakiet Microsoft Office do najnowszej wersji z czerwca 2020 r
Aby przywrócić do 24 czerwca 2020 r., Wydać i naprawić awarie Microsoft Outlook, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz wiersz polecenia, klikając menu Start i wpisując CMD . Kiedy pojawi się wynik „Wiersza polecenia”, kliknij go.
 2. W wierszu polecenia wpisz cd „\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun”i naciśnij klawisz Enter.
 3. Będziesz teraz w folderze ClickToRun. Wpisz officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.12827.20470i naciśnij enter.
 4. Microsoft Office pobierze teraz określoną wersję pakietu Microsoft Office i przywróci poprzednią wersję. Zachowaj cierpliwość, ponieważ może to potrwać kilka minut lub dłużej, w zależności od szybkości komputera i połączenia internetowego.
 5. Po zakończeniu instalowania aktualizacji zostanie wyświetlony ekran z informacją „Zainstalowano aktualizacje”. Możesz nacisnąć przycisk Zamknij na tym ekranie.
 6. Microsoft Outlook zostanie teraz przywrócony do poprzedniej wersji i powinieneś móc ponownie uruchomić Microsoft Outlook.
 7. Możesz teraz zamknąć wiersz polecenia, klikając przycisk X.

Niektórzy użytkownicy programu Outlook zgłaszają, że powyższe kroki nie działają dla określonych wersji: officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.12527.20880.

Dlatego podaje drugi sposób:

 1. Uruchom program Microsoft Outlook w trybie awaryjnym.
 2. Jeśli nie chcesz przywracać poprzedniej wersji pakietu Microsoft Office, możesz uruchomić program Microsoft Outlook w trybie awaryjnym, aby naprawić awarie.
 3. Należy zauważyć, że podczas uruchamiania programu Outlook w trybie awaryjnym wszystkie dodatki zostaną wyłączone, w tym dodatki bezpieczeństwa.
 4. Aby uruchomić program Outlook w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki:

  a) Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze, a następnie uruchom program Microsoft Outlook. Program Outlook zacznie się uruchamiać, a następnie zapyta, czy na pewno chcesz uruchomić w trybie awaryjnym.

  b) Teraz powinieneś nacisnąć przycisk Tak , a Outlook uruchomi się w trybie awaryjnym z wyłączonymi dodatkami.

  c) Po uruchomieniu programu Outlook możesz potwierdzić, że jesteś w trybie awaryjnym, ponieważ w tytule okna programu Outlook będzie widoczny komunikat „Microsoft Outlook (tryb awaryjny)”, jak pokazano poniżej.

  d) Po zakończeniu korzystania z programu Outlook możesz po prostu zamknąć program.

 5. Należy zauważyć, że musisz powtarzać tę procedurę za każdym razem, gdy chcesz uruchomić program Outlook w trybie awaryjnym.