Menu Zamknij

Xopero obala mity dotyczące backupu w chmurze

Wokół backupu w chmurze narosło wiele mitów. Wśród dwóch najważniejszych wymienić można obawy o bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze oraz wątpliwości co do wystarczającej szybkości prowadzenia procesu tworzenia kopii bezpieczeństwa i ewentualnego przywracania danych po awarii. Do tego należy jeszcze dodać fakt, że użytkownicy nagminnie mylą zapisywanie danych i ich synchronizację w chmurze (cloud storage) z backupem w środowisku cloud. Przyjrzyjmy się zatem wszystkim powyższym mitom i spróbujmy rozwiać wątpliwości.

Xopero
Xopero

Backup w chmurze

Pod względem funkcjonalnym, niezależnie od wykorzystywanej wersji oprogramowania, przeprowadzenie backupu, gdzie zabezpieczane dane będą składowane w chmurze, a nie lokalnie, np. na serwerze NAS w niczym nie różni się od tradycyjnych metod backupu. Tak samo definiuje się politykę tworzenia kopii bezpieczeństwa, rodzaj backupu czy czas jego wykonania na poszczególnych serwerach lub stacjach roboczych. Jedyna różnica to tylko i wyłącznie miejsce składowania danych – u dostawcy backupu, a nie lokalnie w siedzibie firmy. Co więcej, backup w chmurze pozwala, zwłaszcza mniejszym firmom, zapewnić bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa danych bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek kosztownych inwestycji.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Kwestie składowania i dostępu do zabezpieczonych w ramach backupu danych w chmurze bezpośrednio powiązane są z ich bezpieczeństwem. Oczywiście, mówimy tu o dwóch rodzajach ochrony – o bezpieczeństwie technologicznym i biznesowym. Jeśli chodzi o problemy technologiczne, to najważniejszym z nich jest konieczność zbudowania bezpiecznego kanału komunikacji do obsługi strumienia backupowanych danych. Po drugie musi też istnieć możliwość szyfrowania składowanych danych, co związane jest z obsługą wrażliwych, a często poufnych i tajnych firmowych informacji. Po trzecie decydując się na backup w chmurze musimy mieć również pewność, że wszystkie wykorzystywane w procesie tworzenia kopii bezpieczeństwa protokoły są bezpieczne, a centrum danych do którego trafiają dane posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa.

Wątpliwości natury biznesowej można rozwiać zadając sobie i odpowiadając na pytanie: jakie rozwiązanie wybrać, jeśli podejrzewamy, że dane, którymi operujemy, powinny ze względów biznesowo-prawnych pozostać na terenie kraju? Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, wybierzmy usługodawcę, którego chmura zlokalizowana jest na terenie Polski.

Szybko, coraz szybciej

Wspominając przed chwilą o centrach danych, w których przechowywane są fizycznie chmurowe backupy, wspomnieliśmy o ich niezależnych połączeniach z internetem, które realizowane są przez różnych, niezależnych operatorów. W ten sposób, obalamy więc kolejny z mitów, związany z szybkości prowadzenie procesu tworzenia kopii bezpieczeństwa i ewentualnego przywracania danych po awarii.

Chmurowe centra danych pod tym względem są wyjątkowo niezawodne i szybkie. Dane replikowane są pomiędzy różnymi lokalizacjami oraz przesyłane od i do Klienta, najszybszym możliwym połączeniem. Transmisja odbywa się z tego centrum, które gwarantuje w danej chwili najwyższą niezawodność i szybkość transmisji. Co więcej, wykorzystywane do backupów łącza internetowe to niemal w stu procentach bardzo szybie łącza światłowodowe. Nie ma więc obawy o to, że mogą pojawić się problemy związane z szybkim backupem od strony dostawcy usługi.

Tak naprawdę, Klient może mieć problemy z szybkością procesu backupu w chmurze jedynie z powodu własnych, zbyt wolnych łączy internetowych lub ewentualnie wolnych łączy swojego Internet Service Providera (ISP – Dostawca internetu). Na szczęście, konkurencja wśród dostawców internetu jest obecnie na tyle duża, że bez problemu można znaleźć firmę, która zagwarantuje nam wymaganą przepustowość i docelową szybkość łączy i prędkość transmisji.

Backup kontra cloud storage

Na koniec warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno zagadnienie, a mianowicie błędne utożsamianie składowania danych w chmurze (tzw.cloud storage) z chmurowym backupem danych. Cloud storage, realizowany np. przez takie serwisy jak Dropbox czy Google Drive, pozwalają jedynie na przechowywanie kopii zapasowych czy archiwizowanie danych w chmurze, a więc poza firmą (Nie wspominając, że poza terytorium Polski, co z kolei rodzi wątpliwości natury rozporządzenia GDPR (GIODO) o przechowywaniu i przesyłaniu danych). Nie zabezpieczają natomiast firmowego komputera czy serwera i zgromadzonych na nich danych przed awarią.

Archiwizacja, backup oraz kopia zapasowa

Archiwizacja, backup oraz kopia zapasowa to trzy różne pojęcia. Pierwszy z procesów polega na przeniesieniu rzadko wykorzystywanych danych )np.danych archiwalnych firmy z poprzednich lat) w inne miejsce lub na inne nośniki – na przykład w naszym wypadku do chmury. Oczywiście, użytkownicy muszą mieć zapewniony do nich dostęp, ale nie musi być do dostęp natychmiastowy. Kopia zapasowa to zaś dodatkowa kopia, można powiedzieć dodatkowy egzemplarz, przetwarzanych na bieżąco w firmie danych, które umieszcza się ze względu bezpieczeństwa, w innym miejscu czy lokalizacji.

Z definicją kopii zapasowej wiążą się pojęcia synchronizacji i replikacji danych. Replikacja to po prostu powielanie danych plików w różnych miejscach, a synchronizacja to proces dbania o to, aby kopie zapasowe i oryginał pliku były zawsze takie same i jak najbardziej aktualne. W ten sposób użytkownik, niezależnie od tego z jakiej lokalizacji pliku korzysta, pracował zawsze na aktualnych, najświeższych danych i najnowszej, bieżącej wersji dokumentu.

Trzeba podkreślić, że podczas backupu nie tworzy się kopii chronionych plików, ale oprogramowanie backupowe przygotowuje specjalne spreparowane paczki danych, które dodatkowo podlegają szyfrowaniu i dopiero w takiej formie trafiają na storage.

BACKUP W CHMURZE JEST JAK NAJBARDZIEJ BEZPIECZNY!

Jak więc dokonać dobrego wyboru? Na co zwrócić uwagę?

Jeszcze klika lat temu, w przedsiębiorstwach i różnego rodzaju organizacjach oraz instytucjach oraz instytucjach administracji publicznej, chronione były przede wszystkim tylko te dane, które znajdowały się na serwerach. Tymczasem wiele istotnych danych powstaje i jest przechowywanych na stacjach roboczych. Coraz częściej kluczowe informacje są także gromadzone na urządzeniach typu smartfony czy tablety. Dlatego dzisiaj, coraz ważniejsza staje się ochrona danych na wszystkich urządzeniach – w tym właśnie na urządzeniach mobilnych. Trudno wyobrazić sobie profesjonalne tworzenie kopii zapasowych firmowych danych, które nie obejmowałyby wszystkich końcówek klienckich.

W konsekwencji systemy backupu oraz odzyskiwania danych dla stacji roboczych i wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych, nabrały szczególnego znaczenia. Nie chronią już one użytkowników tylko i wyłącznie przed utratą danych, ale stanowią tarczę osłaniającą pracowników firmy przez zewnętrznymi zagrożeniami. Innymi słowy, są one ważnym elementem składowym nie tylko polityki bezpieczeństwa, ale również przy planowaniu mechanizmów disaster recovery, czy szerzej, monitoringu i wczesnego wykrywania zagrożeń.